Mielnik

: Poniedziałek 10 Grudnia 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku

| ul. Zaszkolna 1 | 17-307 Mielnik | tel/fax (0-85) 65 77 015 | email:biblioteka(_at_)mielnik.com.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

Chopin nad Bugiem
wideo
Godziny otwarcia
  • poniedziałek 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 18:00
  • środa 7:30 - 18:00
  • czwartek 7:30 - 18:00
  • piątek 7:30 - 18:00
  • sobota 8:00 - 16:00

Remont pomieszczeń biblioteki oraz zakup mebli jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura bibliotek" oraz dotacji Rady Gminy Mielnik.

    Zadanie: remont i modernizacja wypożyczalni i pracowni komputerowej w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni w której jest zainstalowany i udostępniany nowoczesny sprzęt.
    Realizacja zadania uległa zmianom w wyniku przeprowadzonych konsultacji architektonicznych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Po dokonaniu wstępnego kosztorysu zadania oraz wyłonienia firmy przeprowadzającej remont odbyte warsztaty przyczyniły się do wprowadzenia nowych rozwiązań wewnętrznych.
    W wyniku dwudniowych spotkań z grupą zróżnicowaną zawodowo i wiekowo ustalono, że ścianka działowa pomiędzy pracownią komputerową a wypożyczalnią zostanie usunięta dzięki czemu uzyska się większą przestrzeń. Wniosek przyjęto do realizacji. Częściowo wykorzystano też pomysł z przeszkleniem ściany między korytarzem a wypożyczalnią. Wstawiono okno w ścianie wewnętrznej o rozmiarze 250x120 cm. W związku z wprowadzonymi zmianami wzrosła kwota dotycząca remontu z 42.465 zł na kwotę 46.300 zł. Remont wykonano w zakładanym w harmonogramie terminie tj. w dn. 14.X – 18.XI.2010 r. Odbióru komisyjnyjnego robót dokonano w dniu 25.XI.2010r.
    Zadaniem w realizacji projektu był też zakup wyposażenia w celu podniesienia standardu biblioteki zapewniającego użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług placówki.
    Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem tzn. zakupy realizowano w terminie od 1.X. 2010r. do 31.XII.2010r. Konsultacje architektoniczne przyczyniły się do wprowadzenie niewielkich zmian w realizacji zakupów. Na etapie opracowania projektu planowano zakup regałów bibliotecznych w CEZAS-ie natomiast w wyniku warsztatów zaproponowano kupno regałów w zakładzie stolarskim. Na zamówienie biblioteki wykonano regały dopasowane do wnętrza. Na jedną ze ścian zamontowano regały biblioteczne, a w celu wykorzystania przestrzeni nad regałami zamontowano szafki. Wolną przestrzeń pod parapetami wykorzystano do ustawienia niewielkich regałów na książki.
    Regał dziecięcy został wkomponowany w kącik, który po urządzeniu stał się wyodrębnioną przestrzenią dla najmłodszych użytkowników biblioteki. Kolorowe pufki (12 szt.) i stolik dopełniają funkcjonalności kącika dla dzieci.
    W ramach projektu zakupiono tak jak zakładano 12 krzeseł , krzesło obrotowe oraz tablice wystawiennicze. W projekcie zakładano zakup stolika pod projektor. W wyniku przemyśleń podczas warsztatów architektonicznych zrezygnowano z zakupu stolika. Lepszym rozwiązaniem okazało się zamontowania projektora na stałe przy suficie oraz zamontowanie ekranu elektrycznego, który został zakupiony ze środków własnych bez wcześniejszego planowania.
    Na zakup wyposażenia w projekcie zaplanowano kwotę 9.000 zł, jednak przy realizacji kwota uległa zmianie i zwiększyła się do ponad 13.000 zł. Zwiększenie wydatków na realizację projektu nastąpiło dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministarstwa Kultury na remont biblioteki.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Instytut Książki
Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach dofinansowania zadania "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"
Biblioteka bierze udział:

Cyfrowy Urząd

Cyfrowy Urząd

O finansach w bibliotece

O finansach w bibliotece

kurs językowy

Programie Rozwoju Bibliotek

Angielski Funenglish

Angielski 123

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Elektroniczna Biblioteka

Dyskusyjne Kluby Książki

Lubimy czytać

Remont biblioteki
Remont biblioteki


Czytamy w podróży

Kultura na widoku

Tablety w bibliotece

Nowości dla dzieci

więcej nowości
Nowości dla dorosłych

więcej nowości

 
Projekt i wykonanie: Patryk Radzicki
darmowe programy komis ślubny